donostia_kirola_logo.gif
Paseo Borroto, 32
32 Borroto Kalea Donostia Euskadi 20009 ES
943219088943219088