Club Santa Rosa.jpeg
Esquina - Balmaceda, Tarapacá 0415
5200 A-565 Huara Tarapacá CL
+56 44 300 4899+56 44 300 4899