NO.2 Kouzhuang North street
2 Kou Zhuang Bei Jie Taiyuan Shi Shanxi Sheng 030012 CN