Padel Ground.jpg
Khuzam - Tower Links Golf Club 
4550 شارع خزام Ras Al-Khaimah Ras al Khaimah AE
+971 566620066+971 566620066